INFORMATION

「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖女の師匠になる RAW FREE

0/10
0 votes
0
52844
Rating
"KU KU KU....... YATSU HA SHITENNO NO NAKA DEMO SAIJAKU" TO KAIKO SARETA ORE, NAZE KA YUSHA TO SEIJO NO SHISHO NI NARU (MANGA)

Author(s):

「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」と解雇された俺、なぜか勇者と聖女の師匠になる RAW FREE CHAPTERS

Top manga

Day
Month
All